Chúc mừng sinh nhật: Lê Văn Dương(10/03), Tổ CM: Anh văn - Trần Thị Kim Yên(10/03), Tổ CM: Anh văn - Trương Thanh Bình(20/03), Tổ CM: Ban giám hiệu - Đỗ Thị Thoa(26/03), Tổ CM: Lịch sử - Vũ Ngọc Thạch(27/03), Tổ CM: GDCD - Trần Khánh Tùng(28/03), Tổ CM: Thể dục
    CƠ CẤU TỔ CHỨC
   ĐẢNG BỘ
   BAN GIÁM HIỆU
   ĐOÀN THỂ
   TỔ CHUYÊN MÔN
    CÔNG KHAI CLGD
   Biểu mẫu
   Số liệu thống kê
    VĂN BẢN- LỊCH LV
   VĂN BẢN CẤP TRÊN
   VĂN BẢN TRƯỜNG
   BẢNG LƯỢNG HÓA TĐ
   KẾ HOẠCH TUẦN
   KHẢO THÍ
   KIỂM TRA ONLINE
   THI-TUYỂN SINH
    TÀI LIỆU THAM KHẢO
    Tìm kiếm
Tìm theo từ khóa

    Link Website
 
    Thống kê
6551613
lượt truy cập
  ĐẢNG BỘ
 
HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Căn cứ Công văn số 232-KH/BTCHU, ngày 28/10/2022 của BTC Huyện ủy  về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp năm 2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTCHU ngày 19/11/2021 của Ban Tổ chức Huyện ủy Bù Đốp về việc “Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chưc đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”;

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 07/11/2022 của Đảng ủy trường THPT Thanh Hòa về việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022;

Được sự chấp thuận của BTC Huyện ủy, 14h00 ngày 03 tháng 12 năm 2022 BCH đảng bộ tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2022 nhằm đánh giá những mặt ưu điểm, xem xét, khắc phục những  tồn tại, hạn chế trong năm qua, đề xuất tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2022.

Về dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, có sự tham dự chỉ đạo, giám sát của đồng chí Pham Văn Tình, UVBTV huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện, cùng các đc trong Tổ công tác số 1 của huyện ủy.

Về phía Đảng ủy đ/c Trương Thanh Bình-Bí thư chủ trì hội nghị; tất cả 7 đc trong BCH đảng bộ trường có mặt theo quy định.

           Hội nghị diễn ra theo tinh thần chỉ đạo của Hướng dẫn 02-HD/BTCHU ngày 19/11/2021 của Ban Tổ chức Huyện ủy Bù Đốp. Hội nghị đã tổ chức kiểm điểm quá trình lãnh đạo của Tập thể lãnh đạo BGH, tập thể lãnh đạo đảng ủy. Hội nghị nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đảng ủy viên, đề ra giải pháp khắc phục có lộ trình trong thời gian tới.

          Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm từng cá nhân đảng ủy viên, chỉ ra những điểm mạnh, tích cực, những mặt hạn chế trong công tác được giao; Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu, đánh giá xếp loại, chấm điểm cho tập thể lãnh đạo. tiến hành biểu quyết khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả: có 6 đồng chí được đề nghị khen thưởng. Tập thể BCH đảng bộ tự nhận mức HTTNV.

          Kết thúc Hội nghị đ/c Phạm Văn Tình-tổ trưởng tổ công tác số 1 đã ghi nhận những thành tích của tập thể lãnh đạo đảng ủy mà tiêu biểu nhất là việc đã  lãnh đạo,  chỉ đạo để nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm 2022. Nhà trường từng bước nâng cao chất lượng quản lí, dạy và học.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị: